Húsvét a Blogturné Klubbal

Sokan nehéz időszakot élünk most, éppen ezért mi a Blogturné Klubnál úgy gondoltuk, szeretnénk egy kis vidámságot csempészni az ünnepetekbe. Régi hagyományainkat felelevenítve húsvéti bejegyzéssorozatot és nyereményjátékot hoztunk nektek, melynek során azt kell kiderítenetek, hol és kiknek a segítségével garázdálkodott bloggereinknél Kajla Nyúlrik, a húsvéti nyúl. 


Feladatotok nem más, mint a közzétett akták leírásaiból kitalálni az adott helyszínt, vagy tettestársat, ahol/akinél Kajla Nyúlrik húsvéti tojást rejtett el randalírozása közepette, és beírni annak nevét a Rafflecopter megfelelő sorába! Elő a nagyítókat, induljon a nyomozás!

(Figyelem! A megfejtéseket elküldés után nem áll módunkban javítani. A nyertesnek 72 órán belül válaszolnia kell a kiértesítő e-mailre, ellenkező esetben új nyertest sorsolunk. Csak magyarországi címre postázunk.)

A nyereményjáték ide kattintva érhető el

Nálam egy levelet olvashattok. A feladatotok pedig az lenne, hogy kitaláljátok, ki lehetett az írója.

Hunsford, Westerham mellett.
Kent, ….. április 13-án.

Tisztelt Uram!

Ezúton is köszönöm múlt hó 25-én kelt levelét, mindazonáltal remélem, hogy az Ön jó szíve és emberismerete már a sorok írásakor biztosították afelől, hogy unokaöccse azokat milyen hálával és tisztelettel olvassa majd. Bátorkodtam válaszom mellett küldeni egy példányt egy nagytiszteletű lelkésztársam nyomtatásban megjelent prédikációiból, szeretetre méltó kuzinjaim épülésére. Remélem, Uram, nem veszi tolakodásnak, ha tollam most elidőzik azon a különös eseten, amely jócskán megzavarta házunk nyugalmát és, fájlalom, kiérdemelte Lady Catherine de Bourgh rosszallását is.

Akárcsak jó pásztor a nyáját, szakadatlan és gondos odafigyeléssel ápolom a parókiához tartozó kertet, mely foglalatosságot mind őméltósága, mind az én Charlotte-om őszintén helyesel. Isten segedelmével munkásságom éveken át kifizetődött, és kertünk szépségét csak a Rosings-beli virágok múlhatták felül. Képzelheti elkeseredésemet, amikor a húsvéti prédikációm reggelén, lelkésszé avatásom évfordulóján, ezt a földi Paradicsomot feldúltan találtam. Nem tudom, milyen gonosztevő vetemedhetett ilyen szörnyű gaztettre; a helyszínen lévő nyomok alapján természetesnek tűnne nyulakra gyanakodni, de sem egy, sem egy tucat állat nem lett volna képes ilyen pusztítást véghez vinni.

Ha mindez nem lett volna elegendő, az istentiszteletről hazatérve egy kosárnyi tojásra leltünk a társalgóban. Színezetük láttán erős megütközést éreztem, hiszen kirívó pompájuk kevéssé illett szerény hajlékunk keresztényi visszafogottságához, és talán Ön is emlékszik, hogy megboldogult atyám mily erősen ellenzett minden efféle hívságot. Mindazonáltal oly példás tojásoknak tűntek, hogy végül arra a következtetésre jutottam, hogy ezek csakis pártfogóm, Lady Catherine de Bourgh kegyes bőkezűségének és kitüntető figyelmének ékes bizonyítékai lehetnek. Természetesen késlekedés nélkül elküldtem hálás köszönetünket őladységének, aki azonban halaszthatatlanul magyarázatot várt különös levelemre – a tojások ugyanis nem Rosingsból érkeztek.

Ezek hát azok a kellemetlenségek, amik megfosztottak az ünnephez illő áldott nyugalom állapotától, azonban egy lelkipásztornak nem illendő csüggednie; különösképpen akkor nem, ha olyan szerencsésnek mondhatja magát, hogy kiérdemelte Lady Catherine de Bourgh nemes jóindulatát.

Engedje meg, hogy tiszteletteljes üdvözletemet küldjem kedves feleségének és leányainak.

Őszinte jóakarója,
_________________


Állomáslista
Vasárnap 08:00 – Booktastic Boglinc
Vasárnap 11:00 – Spirit Bliss Sárga könyves út
Vasárnap 15:00 – FüggőVég
Vasárnap 17:00 – Deszy könyvajánlója
Vasárnap 18:00 – Hagyjatok! Olvasok!
Vasárnap 20:00 – Kelly és Lupi olvas
Hétfő 10:00 – Könyvvilág
Hétfő 12:00 – Utószó
Hétfő 14:00 – Pandalány olvas
Hétfő 17:00 – Dreamworld
Hétfő 18:00 – Csak olvass!
Hétfő 19:00 – Flora the Sweaterist

2 Comments Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s